یسنا میرطهماسب
  • «بعد از اتفاق» پروانه نمایش گرفت

    «بعد از اتفاق» پروانه نمایش گرفت

    شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی سازمان امورسینمایی و سمعی بصری با صدور پروانه نمایش «بعد از اتفاق» موافقت کرد.