گلو درد شدید
  • حال بد سحر زکریا و بیماری گلو و حنجره!

    حال بد سحر زکریا و بیماری گلو و حنجره!

    سحر زکریا با انتشار ویدئویی در فضای مجازی از گلو درد و درد حنجره اش می گوید که باعث شده چند وقتی از فضای مجازی دور بماند. زکریا در اخیرا با ویدئوها و صحبت هایی که علیه مهران مدیری مطرح کرده، به سطر اخبار آمده بود.