فیلم «سنگ صبور»
  • همکاری جدید گلشیفته فراهانی با عتیق رحیمی

    همکاری جدید گلشیفته فراهانی با عتیق رحیمی

    عتیق رحیمی بزودی فیلم جدید خود با عنوان Ports of Call را بر مبنای کتابی به همین نام از امین مالوف (نویسنده لبنانی فرانسوی) با بازی گلشیفته فراهانی مقابل دوربین خواهد برد.